Naša Tehnologija

Mašine za konfekcioniranje papira i flexo štampu

Preduzeće MBS-ROLL d.o.o. proizvodnju obavlja na mašinama vrhunskog kvaliteta i velike produktivnosti. Oprema koju posjedujemo nam omogućava da odgovorimo na sve izazove koji se pred nas postavljaju.
Put srpskih branilaca 33
78000 Banja Luka
BiH
+387 51 460 355
+387 65 515 094